Nápověda - administrace


Nápověda - administrace

AdminChat

AdminChat je funkce, která ulehčuje komunikaci mezi administrátory. Chat může být živý pomocí chat okna, které se zobrazuje dole na obrazovce nebo pomocí zpráv (nahoře v menu). Obě funkce jsou navzájem propojeny a kdykoliv lze prohlídnout historii chatu. 

Číst dál

Aktualizační systém

Aktualizační systém je speciální funkce, která se automaticky připojuje na hlavní server RS Johany a zjišťuje nové verze různých částí systému včetně jádra (kernel). Než dojde k zjištění nové verze, odesílá se také licenční klíč a zjišťuje se, zda instalace je oprávněna.

Číst dál

Log akcí

Log je seznam všech provedených akcí systému. S patřičným oprávněním jej můžete zobrazit v Administrátor> Log. Zobrazí se seznam, který nese informace o činnosti jednotlivých administrátorů. Číst dál

Osobní poznámky

Osobní poznámky je jednoduchá funkce pro uložení svých myšlenek. Poznámky může zobrazit pouze ten, komu patří. Poznámky jsou realizovány pomocí klasického editoru, takže lze do nich vkládat i obrázky či přílohy. Naleznete je pod ikonkou chatu > Osobní poznámky.

Číst dál

Oznámení administrátorům

Tato funkce dovoluje pomocí barevných informačních oken informovat či varovat ostatní administrátory. Okno lze zobrazit buď to na všech stranách redakčního systému či jen n Dashboardu (úvodní straně).

Číst dál

Vložení obrázku do menu

Pro vložení obrázku do menu slouží podprogram %img%. Parametry vkládáte do políčka Jméno.

Zápis

%img%/images/polozka.png%20px%20px%položka%position:relative;%

Vysvětlení

%img%adresa obrázku%šířka v px%výška v px%title – název%style – css%

Číst dál

Zálohovací systém

Je to speciální funkce, která umožňuje postupně při vývoji stránek vytvářet zálohy webu. Zálohy se také vytváří při aktualizacích a při instalaci/odinstalaci komponent – podle nastavení.

Číst dál