Nápověda - vysvětlení pojmů


Token

Token

Token je časová známka. Při přihlášení administrátora dojde jejímu vytvoření. Při bezpečném odhlášení se token smaže a zůstane zachován jen jako log přístupu. Tím se zamezí k odchytávání dat z prohlížeče neoprávněnou osobou. Stále je nutné mít na paměti, že i tato ochrana neodhalí zneužití Vašeho hesla.