Nápověda - vysvětlení pojmů


Statický článek X List článků

Statický článek X List článků

Statický článek je jednostránkové téma, které nemá pokračování a ani časové omezení. Oproti listu článků se vkládá do rubrik a je to více stránkové téma, novinky, akce atd. Rubriky je možné vypisovat do seznamu či blogu.

Statický článek založíte pomocí Články > Statický článek > nový. Článek v listu článků založíte do příslušné rubriky v List článků. Před založením musí být rubrika vytvořena.