SiteMap

Cena: 900 Kč

SiteMap

Popis

Je důležité být vidět na interentu. Tato speciální komponenta generuje soubor sitemap.xml, který využívají vyhledavače pro indexování stránek. Dále umožňuje generování mapy webu pro uživatele. Při generování souboru se využívají matematické rovnice pro určení důležitosti stránek a její četnost aktualizací.

Funkce

  • Generování souboru sitemap.xml
  • Výpočty důležitosti stránky
  • Generování mapy webu

Ukázka